küskünlük

küskünlük
is. Küsülülük, küsü saxlama, küsmə; inciklik, narazılıq. Atası ilə anası arasında olan küskünlük, ailə həyatında olan uyğunsuzluq onda acı təsirlər oyadırdı. A. Ş.. Dedi: – Az-az görünməyim küskünlükdən nişanədir; Dedim: – Bir az açıq danış, bu sözünün sirri nədir? S. V.. Lakin gecə keçdiyini görərkən <Sürəyya> babasına qarşı bir küskünlük duyaraq kövrəldi və səssizcə ağlamağa başladı. Ə. M..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • küskünlük — is., ğü Küskün olma durumu, küsü Azarlanmış bir çocuk küskünlüğü ile denize baktı. Ö. Seyfettin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • buruk — sf., ğu 1) Burulmuş olan 2) Tadı kekre olan (meyve) Vişne şerbetinin bu buruk tadı gerçek midir? A. İlhan 3) is. Uygun olmayan şartlar sonucu dönerek büyüyen ağacın kerestesi 4) mec. Alınarak küskünlük gösteren, gücenmiş (kimse) Rahmi ye karşı o… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • burukluk — is., ğu 1) Buruk olma durumu, kekrelik Ayvanın burukluğu. 2) mec. Küskünlük, gücenmişlik …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • burulmak — nsz 1) Ekseni çevresinde döndürülmek 2) Sancımak, ağrımak Bağırsaklarım buruluyor. 3) e, mec. Alınarak küskünlük göstermek, gücenmek Yavere burulduğumu sezdirmeden başka bir laf açtım. R. H. Karay …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ekşi surat — is. Küskünlük veya hoşnutsuzluk anlatan yüz, ekşi yüz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • küsü — is., hlk. Küskünlük …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • küsülü — sf. Aralarında dargınlık, küskünlük bulunan Bayram gelir küsülüler barışır. Halk türküsü …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • umarsızlık — is., ğı Umarsız olma durumu, çaresizlik Uzak bakışlarındaki derin küskünlük, meydan okuyan bir umarsızlığa dönüşmüştü zamanla. M. Mungan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • damaqsızlıq — is. dan. Damağı olmama, kefsizlik, bikeflik, küskünlük …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • darğınlıq — is. 1. Küskünlük, inciklik, ürəyisınıqlıq, pərişanlıq, pərtlik. <Şərifzadə:> Aranızdakı darğınlıq və küdurətin tamamilə bərtərəf olması üçün bir biriniz ilə ətraflı danışmaq və razılaşmaq lazımdır. S. H.. Süsən Bünyadın darğınlığını, onunla …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”